آیین نامه

دانلود مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) - ویرایش 95

/moghararat-meli-mabhas-13

این کتاب شامل مقررات مربوط به طرح و نصب تأسیسات برقی ساختمانها با هدف تضمین ایمنی افراد استفاده کننده از آنها و نیز سلامت ساختمان، تأسیسات و محتویات می باشد.


دانلود مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) - ویرایش 92

/moghararat-meli-mabhas-12

این کتاب شامل حداقل ضوابط و مقررات به منظور تأمین ایمنی و بهداشت عمومی در هنگام اجرای عملیات ساختمانی است.


دانلود مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای صنعتی ساختمان) - ویرایش 92

/moghararat-meli-mabhas-11

این مبحث دربرگیرنده ضوابط کلیات، مصالح، نقشه ها و مدارک فنی، شالوده، ملاحظات معماری، ملاحظات اجرایی و رواداری های هر یک از سیستم های سازه ای صنعتی ساختمان می باشد.


دانلود شرايط عمومي پيمان

/sharayet-omomi-peyman

شرایط عمومی پیمان در 5 فصل و 47 ماده در قالب فایل ورد


دانلود آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری

/peymankari-regulations

تعریف الزامات ایمنی (که باید توسط پیمانکار در محیط های کار رعایت گردد)


دانلود آیین نامه طراحی راه های شهری ایران

/road-standard

12 جلد پرکاربرد کتاب آیین نامه طراحی راه های شهری ایران


دانلود مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادی) - ویرایش 92

/moghararat-meli-mabhas-10

هدف از تدوین مبحث دهم ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آنها شرایط ایمنی، قابلیت بهره برداری و پایایی سازه های فولادی فراهم شود.


دانلود مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه) - ویرایش 92 ، منابع ازمون نظام مهندسی

/moghararat-meli-mabhas-9

این کتاب در خصوص مقررات مربوط به طرح و اجرای سازه های بتن آرمه و مشخصات مواد و مصالح تشکیل دهنده آنها است.


دانلود مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي) - ویرایش 92

/moghararat-meli-mabhas-8

این کتاب شامل مباحثی درخصوص ساختمان های بنایی مسلح ، محصور شده با کلاف و غیرمسلح تدوین شده است.


دانلود مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ایران (پی و پی سازی) - ویرایش 92

/moghararat-meli-mabhas-7

در این مبحث به قضاوت مهندسی از تفسیر مشاهدات و نتایج آزمایش ها تکیه بیشتری می شود. در این ویرایش عمدتا به حالات حدی نهایی و بهره برداری پرداخته شده است.


مشاوره در واتس آپ