به استناد مواد 13 و 85 و 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران هدف از تهیه این آیین نامه عبارتست از:

  • تعریف الزامات ایمنی (که باید توسط پیمانکار در محیط های کار رعایت گردد)
  • تدوین یک استراتژی برای مدیریت پیشگیرانه ایمنی پیمانکاران
  • توجه به قوانین و مقررات ایمنی در فعالیت های پیمانکاری
  • ایجاد روشی برای پایش عملکردایمنی آن ها و تشریح مدیریت ایمنی پیمانکاران به منظور بهبود مستمر عملکرد ایمنی پیمانکاران در تمام فعالیت های محوله
  • ایمن ساری محیط کار و کاهش حوادث ناشی از کار به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور 


دامنه کاربرد:

این آیین نامه تمام فعالیت های پیمانکاری در کشور را که مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران می شوند را تحت پوشش قرار می دهد.

این آیین نامه در دو فصل گرد آوری شده است که در فصل اول به بیان تعاریف (کارفرما ، مقاطعه دهنده ، پیمانکاری ، مقاطعه کار ، قرار داد ، پیمان ، پیمانکاری اصلی و فرعی و صاحب کار) می پردازد و در فصل دوم مقررات را بیان می نماید.


  • فرمت فایل اصلی: Pdf
  • حجم فایل : 1 مگابایت