حفاظت ساختمان ها در برابر حریق، امری الزامی محسوب می شود. هدف از تدوین مبحث سوم مقررات ملی فراهم ساختن ایمنی لازم ساختمانها در برابر آتش سوزی است.
فهرست مطالب این مبحث بصورت زیر می باشد:

فصل اول:
3-1 راه های خروج از بنا و فرار از حریق
3-1-1-تعاريف
3-1-2- مقررات كلي
3-1-3- بخش‌هاي سه‌گانه راه خروج
3-1-4- اجزاي تشكيل دهنده راه خروج
3-1-5- ظرفيت راههاي خروج
3-1-6- حداقل تعداد راههاي خروج الزامي
3-1-7- چگونگي استقرار راههاي خروج
3-1-8- روشنايي راههاي خروج
3-1-9- علامتگذاري راههاي خروج
3-1-10- ضوابط اختصاصي راههاي خروج در تصرفهاي مسكوني
3-1-11- ضوابط اختصاصي راههاي خروج در تصرفهاي آموزشي/ فرهنگي
3-1-12- ضوابط اختصاصي راههاي خروج در تصرفهاي درماني/ مراقبتي
3-1-13- ضوابط اختصاصي راههاي خروج در تصرفهاي تجمعي
3-1-14- ضوابط اختصاصي راههاي خروج در تصرفهاي اداري/حرفه‌اي
3-1-15- ضوابط اختصاصي راههاي خروج در تصرفهاي كسبي/ تجاري
3-1-16- ضوابط اختصاصي راههاي خروج در تصرفهاي صنعتي
3-1-17- ضوابط اختصاصي راههاي خروج در تصرفهاي انباري
3-1-18- ضوابط اختصاصي ساختمانهاي بلند
3-1-19- ضوابط اختصاصي استقرار خودروهای آتش نشانی
3-1-20- ضوابط اختصاصي فضای امن
3-1-21- ضوابط اختصاصي فضای ارتباطی
3-1-22- ضوابط اختصاصي آتریوم ها
3-1-23- ضوابط اختصاصي پارکینگ ها
3-1-24- ضوابط اختصاصي آسانسورها
فصل دوم:
3-2 ساختارها، ارتفاعات و مساحت ها
3-2-1 ساختارها
3-2-2 حداکثر طبقات و ارتفاعات مجاز
3-2-3 مساحت های مجاز


  • فرمت فایل اصلی: PDF
  • تعداد صفحات: 116
  • حجم فایل : 1 مگابایت