این کتاب شامل نظامات اداری در یازده عنوان و یک پیوست با عنوان مجموعه شیوه ‌نامه ‌های مصوب اردیبهشت ماه 1384 و شامل هشت فصل زیر می باشد:
فصل اول :كليات
فصل دوم: طراحي ساختمان
فصل سوم: اجراي ساختمان
فصل چهارم: نظارت ساختمان
فصل پنجم: فهرست ‌هاي قيمت خدمات مهندسي و نحوه عمل به ماده 12 آيين‌نامه اجرايي
فصل ششم: شناسنامه فني و ملكي ساختمان
فصل هفتم: شيوه‌نامه تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال اشخاص حقوقي موضوع تبصره 4 ماده 11 آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
فصل هشتم: پيوست مربوط به شيوه‌نامه مجريان ساختمان شامل شرايط عمومي قرارداد مجريان ساختمان، شرايط خصوصي قرارداد مجريان ساختمان و قراردادهاي همسان مجریان ساختمان


  • فرمت فایل اصلی: PDF
  • تعداد صفحات: 213
  • حجم فایل : 1 مگابایت