سیویلیها

انواع گابیون ها و شیوه استفاده از آن ها

/types-of-gabions

بررسی انواع گابیون ها و روش های استفاده از آنها


گابیون چیست و چه کاربردی دارد؟

/gabion

از گابیون و کاربرد آن چه میدانید؟ تا کنون سازه گابیون یا دیوار گابیونی را از نزدیک دیده اید؟؟


دانلود مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) - ویرایش 95

/moghararat-meli-mabhas-13

این کتاب شامل مقررات مربوط به طرح و نصب تأسیسات برقی ساختمانها با هدف تضمین ایمنی افراد استفاده کننده از آنها و نیز سلامت ساختمان، تأسیسات و محتویات می باشد.


دانلود مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) - ویرایش 92

/moghararat-meli-mabhas-12

این کتاب شامل حداقل ضوابط و مقررات به منظور تأمین ایمنی و بهداشت عمومی در هنگام اجرای عملیات ساختمانی است.


دانلود نشریه شماره 6 ، ضمائم فنی دستورالعمل طرح، محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه ها

/nashriye-6

ضمائم فنی دستورالعمل طرح، محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه ها


مشاوره در واتس آپ