نشریه شماره ۶ به بررسی ضمائم فنی دستور العمل طرح ، محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه ها می پردازید. که شامل 20 قسمت زیر می باشد :

 1. طرز آماده نمودن نمونه خاک
 2. آزمایش الک و ازمایش سقوط در محلول
 3. آزمایش حد خمیری و حد روانی
 4. آزمایش تراکم
 5. آزمایش صفحه برای تعیین رقم k
 6. آزمایش CBR
 7. روش کنترل تراکم در کارگاه
 8. آزمایش مارشال
 9. طرز تهیه و پخش قشر اساس اسفالتی
 10. مشخصات زیر اساس خاک و سیمان
 11. آزمایش ترک خوردن سیمان
 12. آزمایش سایش با ماشین لوس آنجلس
 13. آزمایش تحلیل رفتن با سولفات سدیم
 14. آزمایش برزیلی برای تعیین مقاومت کششی
 15. آزمایش هم ارز ماسه
 16. آزمایش آبرام
 17. اصول کلی تهیه فرمول کارگاهی اختلاط
 18. آزمایش تاب فشاری بتن
 19. آزمایش خمشی بتن
 20. آزمایش یخبندان بتن


 • شماره نشریه : 6
 • تعداد صفحه : 162
 • حجم فایل : 6 مگابایت
 • فرمت : PDF
 • سال انتشار : 1350