از ربات ها چه میدانید؟ آیا ربات ها به مصداق فیلم ترمیناتور آینده بشر را تحت تاثیر خودشون قرار می دهند؟

یا فکر می کنید که ربات ها به زندگی روز مره ما کمک می کنند؟

علم رباتیک در سال های اخیر با تحولات روز افزون زیادی همراه بوده ، هوش مصنوعی یکی از موضوعات روز جهان امروز هست ، فرض کنید در عرصه کشاورزی شما با فشار دادن یک کلید توسط ربات های خودتان به پرورش محصول خودتون می پردازید. وقت کم تر و هزینه کم تر رو هم صرف میکنید ، طبعا این موضوع موجب خوشنودی شماست. 

اما اگر هوش مصنوعی تولید شده بر علیه ما فعالیت کنه چی؟؟؟!! فرض کنید ماشین هایی که برای سرویس دهی به شما طراحی شدن به شما حمله کنند ، حتی تصورش هم زیبا نیست! هرچند این موضوع با پیشرفت برنامه ریزی های صورت گرفته به ظاهر غیر ممکن هست ولی جزو احتمالات محسوب میشه. به هر حال یکی از پیشرف های این علم تولید ربات هایی بوده که در فروشگاه های زنجیره ای همراه شما حرکت می نماید و زندگی روز مره را برایتون آسوده می کند.

Google Cloud و Amazon Cloud هر دو دارای ربات هایی هستند که دارای هوش مصنوعی و قدرت زیاد در  یادگیری و رشد هستند. رویای روباتیک ایجاد روبات هایی است که می توانند زبان طبیعی را ببینند ، بشنوند ، درک کنند و دنیای اطرافشان را بفهمند. 

نظر شما چیست؟

فکر میکنید آینده این علم برای انسان ها روشن هست؟ یا منجر به نابودی سیاره ما میشه