تاریخچه

این روش به صورت يك فناوری كاربردي به منظور افزايش ظرفيت باربري خاك و كاهش نشست زير پی هاي سطحي منفرد، در سال 1984 بوسيله "Nathaniel S.Fox" ابداع شد. هم اكنون اين روش كه تحت نام تقویت خاك بوسيله پایه سنگریزه ای کوبشی (Geopier) شناخته شده و به عنوان یک گزينه مطلوب در حال توسعه است.

اخيراً پایه های سنگریزه ای کوبشی به منظور تحمل خاكريز ريل هاي راه آهن ، تحمل ديوارهاي خاک مسلح ، ‌تثبيت شيب هاي گسيخته شده ، و كاهش پتانسيل روانگرايي خاك اجرا شده اند. نمای شماتیک این مدل را می توانید در شکل زیر ببینید.


مراحل ساخت پایه ‌های سنگریزه‌ای کوبشی

الف) حفاری با اوگر معمولا قطر چاه برابر 75 سانتی‌متر و قطر بدنه پايه برابر 90 سانتی‌متر است.

ب) کوبیدن سنگدانه‌های شکسته با اندازه 7.5-5 سانتی‌متر درون حباب تحتانی

ج) کوبیدن سنگدانه‌های شکسته با اندازه بین 4-2 سانتی‌‌متر ( مصالح اساس جاده ) به طور متناوب در لایه‌هایی به ضخامت 30 سانتی‌متر و کمتر


برخی ویژگی‌های پایه‌ های سنگی کوبشی

  1. پایه‌هاي سنگریزه‌ای کوبشی اصولاً براي ارتقاء سختي بستر طراحي مي‌شوند . معمولاً افزايش ميزان زهكشي شعاعي و ارتقاء مقاومت بستر از ملاحظات ثانويه‌اي هستند كه در برخي كاربردها داراي اهميت مي‌باشند 
  2. پایه‌هاي سنگریزه‌ای کوبشی كوتاه هستند . بطور نمونه طول آنها بين 8-2 برابر قطر آنها است
  3. حفاري زمین به نحوی انجام مي‌شود که بافت طبيعي و سمنتاسيون خاك محيطي بيشتر حفظ مي‌شود
  4. عملكرد پایه‌هاي سنگریزه ای کوبشی كه بواسطه ضربه با فركانس نسبتاً بالا احداث مي‌‌شوند، بهتر از عملكرد پایه‌هاي سنگي مرسوم است كه با استفاده از تكنيك‌هاي ارتعاشي ساخته مي‌شوند
  5. پایه‌هاي سنگریزه‌ای کوبشی با استفاده از لايه‌هاي نازك مصالح دانه‌اي ساخته مي‌شوند كه به موجب آن، پيش كرنش، پيش تنيدگي و تراكم در خاك‌هاي مجاور حادث مي‌شود


عملكرد هاي مختلف پایه سنگریزه ای کوبشی

1- ارتقاء ظرفیت باربری پی های سطحی 


2- ارتقاء ظرفیت باربری بستر خاکی زیر دیوارهای خاک مسلح و خاکریزها و تسريع در زهكشي و نشستهاي  تحكيمي


3- تثبیت شیب های خاکی و کنترل زمین لغزه 


4- تقویت شالوده‌هاي گسترده ( بیشینه کردن عملکرد دال پی) 


5- کنترل بارهای برکنش (تقويت سازه های مهاربندی شده و دیوارهای برشی در برابر بارهایي باد یا زلزله)


6- کاهش پتانسیل روانگرایی خاک با اعمال برخي تمهيدات نظیر:

  • جایگزینی بین 10 تا 40 درصد خاك بستر با مصالح سنگریزه ای غیر روانگرا  
  • کاهش مقدار تنش های برشی خاک محیطی بین پایه ها تا تراز بارگذاری شده برای جلوگیری از شروع روانگرایی  بدليل سختي بيشتر    
  • ایجاد اجزا زهکش برای زهکشی سریع اضافه فشارهای حفره ای آب که در حین اعمال ارتعاشات ناشی از زلزله تولید می شوند.

تمهيدات: استفاده از لوله های جداربند جهت جلوگيري از ریزش جداره های چاه پس از حفاری   


از همراهی شما سپاس گذاریم...