غلتکها دستگاه هایی هستند که برای تراکم خاک، آسفالت، مصالح تثبیت شده و بتن غلتکی مورد استفاده  قرار می گیرند و بر اساس نحوه تراکم و وزن و اندازه در انواع مختلفی تقسیم می شوند. انرژی لازم برای تراکم خاک در محل از طریق غلتک ها تامین می شود. انتخاب وزن و نوع غلتک تاثیر زیادی در میزان موفقیت در رسیدن به درصد تراکم لازم دارد. انتخاب نوع غلتک به نوع خاک بستگی دارد و انتخاب اندازه آن به ضخامت لایه ها و میزان فضای موجود برای کار غلتک بستگی دارد. البته در غلتک های هوشمند کمی داستان متفاوت است... نمونه ای از غلتک های هوشمند را در شکل زیر میبینید.


اجزاي بكار رفته در غلتك هوشمند

غلتک هوشمند شامل يك دستگاه غلتك ارتعاشي به همراه سنسور شتاب سنج كه درون غلتك تعبيه شده است، از صفحه نمايش جهت مشاهده نقشه پهنه بندي مقدار سختي، رطوبت خاك يا دماي آسفالت و همچنين تعداد عبورهاي غلتك در كل منطقه استفاده می شود همچنین صفحه نمايش مربوط به اطلاعات فني غلتك (سرعت غلتك، فركانس و دامنه ارتعاش، شيب زمين، لنگر وارده از چرخ) را نمایش می دهد، علاوه بر موارد فوق آنتن دريافت كننده مختصات GPS سقف كابين غلتك نصب شده است و از آنتن تقويت كننده، كه روي سه پايه و در يك نقطه خاص در محل پروژه نصب شده و جهت بالابردن دقت مختصات GPS استفاده مي گردد.


روش مدرن كنترل تراكم (تراكم هوشمند)

ايده اوليه اين روش از اصلاح روش سنتي كنترل تراكم جهت رفتارسنجي لحظه اي وضعيت تراكم بستر، نشات گرفت و  بوسيله نصب سنسورهاي شتاب سنج درون غلتك هاي ارتعاشي، پاسخ بستر در برابر ارتعاش وارده در هر نقطه اندازه گيري شده و ثبت مي گردد البته اين عمل در حين تراكم خاك و غلتك زدن صورت مي گيرد.

تحليل پاسخ بستر به ارتعاش غلتك در هر نقطه ميزان سختي خاك در آن نقطه مستقيماً تعيين مي گردد و با استفاده از سيستم GPS زمان و مكان عبور غلتك در هر نقطه به همراه ساير اطلاعات مربوط به نقطه مورد نظر مانند سختي بستر ويا دماي آن ثبت مي گردد. در مراحل بعدي غلتك زني به محض عبور غلتك از نقاط ضعيف تر (چون قبلاً مختصات و ميزان تراكم نقاط توسط GPS ثبت گرديده است)، ميزان دامنه و فركانس ارتعاش غلتك بطور خودكار تغييركرده تا نقاط ضعيف و سست بهتر متراكم گردند و در هر لحظه پهنه بندي وضعيت تراكم و تعداد عبور غلتك در تمام نقاط روي صفحة مانيتور قابل مشاهده مي باشد. 


مباني بكار رفته در غلتك هوشمند

معمولاً ارتعاش غلتك روي خاك توسط يك مدل جرم- فنر- ميراگر شبيه سازي مي گردد. با استفاده از تئوري ارتعاشات و بررسي سيستم رابطه بين دامنه، فركانس و سختي مشخص مي گردد. بسته به دامنه اين نيروي نوساني، ممكن است در برخي از زمان ها غلتك از روي زمين بلند شود كه در اين لحظات هيچ نيرويي به زمين وارد نمي شود. به اين دليل معادلات ارتعاش سيستم غيرخطي مي گردد.


مزاياي روش تراكم هوشمند

 • صرفه جويي در هزينه، زمان و انرژي مصرف شده
 • بهينه شدن طرح (Optimization)
 • افزايش دقت كنترل كيفيت (100% QC/QA) 
 • افزايش كيفيت مستندسازي و ذخيره لحظه اي اطلاعات (Documentation)
 • ثبت اطلاعات بصورت دو بعدي و پيوسته 
 • رفتارسنجي بصورت لحظه اي و در حين عمليات (Monitoring)
 • حداقل تعداد عبور غلتك
 • امكان دادن ورودي و گرفتن خروجي بصورت فايل (CAD, txt, …)
 • اندازه گيري مستقيم سختي بستر در هرنقطه
 • قابليت خودكارسازي عمليات (Automatization) 
 • تشخيص مناطق مشكل ساز يا غيرقابل تراكم
 • یکنواختی تراکم

از همراهی شما سپاسگاریم.