نظام فنی و اجرایی کشور

دانلود نشریه شماره 6 ، ضمائم فنی دستورالعمل طرح، محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه ها

/nashriye-6

ضمائم فنی دستورالعمل طرح، محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه ها


دانلود نشریه شماره 5 ، آزمایش لوله های تحت فشار سیمان

/nashriye-5

این نشریه شامل دستورالعمل آزمایش لوله های تحت فشار (سیمان و پنبه نسوز) که شامل طول قطعات آزمایش و… می باشد.


دانلود نشریه شماره ۴ ،طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه

/nashriye-4

نشریه ۴: طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه


دانلود نشریه شماره 3 : بررسی های فنی

/nashriye-3

نشریه شماره 3 نظام فنی و اجرایی کشورمشاوره در واتس آپ