Gabion

گابیون چیست و چه کاربردی دارد؟

/gabion

از گابیون و کاربرد آن چه میدانید؟ تا کنون سازه گابیون یا دیوار گابیونی را از نزدیک دیده اید؟؟


مشاوره در واتس آپ