معماری داخلی

معرفی و کاربرد شیشه اسپندرال یا چاپی

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%BE%DB%8C

شیشه اسپندرال با انجام پخت مرکب سرامیکی بر روی شیشه در انواع رنگ ها تولید می شود. چاپ سرامیکی این شیشه‌ها غیرشفاف است و فضای پشت آن قابل رویت نمی‌ باشد. شیشه اسپندرال بصورت تک جداره، دوجداره و یا در ساختار شیشه لمینیت می تواند مورد استفاده قرار گیرد.


مشاوره در واتس آپ