شکایت شدن از جریمه طرح ترافیک

نحوه شکایت از جریمه طرح ترافیک چگونه است؟

/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9

با توجه به جریمه شدن رانندگان با ورود به طرح ترافیک،تعدادی از رانندگان اقدان به تغییر شماره پلاک خود میکنند که باعث جریمه شدن شخص دیگری می گردد، اما نحوه شکایت از جریمه های وارده به چه نحوی است؟


مشاوره در واتس آپ