ایمنی امور پیمانکاری

دانلود آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری

/peymankari-regulations

تعریف الزامات ایمنی (که باید توسط پیمانکار در محیط های کار رعایت گردد)


مشاوره در واتس آپ