خرید عدسی همواره برای افراد عینک ای یکی از چالش های روز می باشد، برای خرید عدسی با کیفیت برای عینک می بایست هزینه های نسبتا بالایی پرداخت نمود، برای کاهش این مبالغ و خرید عدسی با کیفیت تر و با قیمت مناسب تر می توانید از کد های تخفیف زیر برای محصولات درج شده استفاده نمایید. محدودیتی برای استفاده و خرید، با این کد های تخفیف وجود ندارد.


نام محصول
تخفیف (تومان)
کد تخفیف
1
1.000.000
OFFmaxxeeYYW
2
800.000
MaXXeeOFFHE
3
300.000
OFFbyMAXXEE
4
60.000
OFFEYeMax
5
90.000
MAX90LE
6
80.000
MAX80OFF