خرید عدسی همواره برای افراد عینک ای یکی از چالش های روز می باشد، برای خرید عدسی با کیفیت برای عینک می بایست هزینه های نسبتا بالایی پرداخت نمود، برای کاهش این مبالغ و خرید عدسی با کیفیت تر و با قیمت مناسب تر می توانید از کد های تخفیف زیر برای محصولات درج شده استفاده نمایید. محدودیتی برای استفاده و خرید، با این کد های تخفیف وجود ندارد.

در صورت نیاز به مشاوره رایگان خرید عدسی و یا راهنمایی بیشتر و دریافت تخفیفات بیشتر با ما با شماره 02177116909 تماس حاصل فرمایید.


نام محصول
مبلغ تخفیف
کد تخفیف
1
 5.000.000 تومان تومان
PottenciaTransitions
2
2.505.000 تومان
InvTr2
3
2.550.000 تومان
takhfif-indoT
4
2.500.000 تومان
PotenciaoFFXX
5
1.700.000 تومان
IndoLp
6

4.500.000 تومان
SP-OFFINDO
7

5.000.000 تومان
oFF-hrWS
8

5.000.000 تومان
sHtHE
9

4.500.000 تومان
IndoHsw
10

1.000.000 تومان
IndoPH
11

900.000 تومان
IndoOFFC
12

600.000 تومان
SedWov
13

500.000 تومان
OffindoTS
13

1.001.000 تومان
IndoBOFFw


14
900.000 تومان
UNIMAXINDOOH
15

1.500.000 تومان
IndoUNOFF 
16
2.450.000 تومان
indoFFuni