قسمت 2 - آشنایی با محیط و توابع ریاضی در متلب


سرفصل ها :

 1. آشنایی با محیط برنامه متلب
 2. اختصاص اعداد به پارامتر ها
 3. مشاهده و فراخوانی اعداد تخصیص یافته به پارامتر ها
 4. تغییرات سفارشی command window یا صفحه فرمان
 5. تغییر فونت و تغییر اندازه فونت در متلب (preferences)
 6. آشنایی با تابع جمع ، تابع تفریق ، تابع ضرب و تقسیم و تابع توان در متلب
 7. آشنایی با نقطه ویرگول و ویژگی آن
 8. اختصاص اعداد یک پارامتر به پارامتر جدید یا پارامتر دیگر
 9. تغییر در اعداد تخصیص یافته به پارامتر ها (a=a+x)
 10. آشنایی با دستور fprintf و چاپ متن دلخواه
 11. آشنایی با دستور disp و فراخوانی اعداد اختصاص یافته به پارامتر ها


برای مشاهده سایر قسمت ها اینجا را کلیک کنید.