قسمت 1 - آشنایی با محیط برنامه متلب


سرفصل ها :

  1. آشنایی با محیط برنامه متلب
  2. بررسی زیر منو های موجود و ویژگی زیر منو ها
  3. آشنایی با پنجره های متلب
  4. آشنایی با command window یا صفحه فرمان
  5. نحوه تغییر صفحه نمایش Layout
  6. نحوه اختصاص اعداد به پارامتر ها
  7. آشنایی با دستور clear و clc و تفاوت آن ها
  8. فراخوانی اعداد تخصیص یافته به پارامترهابرای مشاهده سایر قسمت ها اینجا را کلیک نمایید.