دوره آموزشی

دوره های آموزش مجازی نرم افزار های مهندسی در حال برگذاری در سیویلیها به شرح زیر می باشد برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از سرفصل و ویژگی های هر دوره میتوانید با کلیک بر روی دوره مورد نظر از ویژگی های آن دوره آگاه شوید.